• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Văn hoá 27/03/2020 10:27

(Tổ Quốc) - Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Báo văn hóa)

Theo kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mục tiêu trong năm 2020: Nâng cao khả năng quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương; 70% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ; Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, tổ chức về trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Phấn đấu đến năm 2025: 100% các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh có cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ; Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho các cá nhân, tổ chức về trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý và thực thi pháp luật và các tổ chức, cá nhân là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp khi triển khai thực hiện.

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan: Phổ biến cẩm nang tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, nhằm nâng cao kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm hoặc có liên quan trong quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan các cấp; nâng cao nhận thức cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Mục đích việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, chương trình biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ