• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về lĩnh vực Văn học

Văn hoá 24/10/2019 08:01

(Tổ Quốc) - Ngày 23/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về lĩnh vực Văn học.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng phụ trách Truyền thông - Văn học Trần Hướng Dương đã báo cáo chi tiết các chương trình, kế hoạch hoạt động về lĩnh vực Văn học Phòng Văn học – Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xây dựng và thực hiện trong 10 tháng qua, đồng thời báo cáo các kế hoạch công tác đang chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo, đánh giá Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam trong hơn 4 năm giai đoạn 2014 – 2020, hai đơn vị đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ, phát huy vai trò của Hội tập hợp, động viên đội ngũ các nhà thơ, nhà văn hoạt động sáng tạo, coi trọng gắn liền với quảng bá tác phẩm văn học; công tác đối ngoại, giao lưu quốc tế, nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chuyển biến tích cực; công tác đấu tranh phản bác các khuynh hướng, hành vi cực đoan, các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được coi trọng; quyền tự do sáng tạo của các nghệ sĩ được tôn trọng và không khí dân chủ được cởi mở.

IMG_1819

Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về lĩnh vực Văn học

Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chủ động phối hợp với Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước nội dung hoạt động các hội, tổ chức phi Chính phủ về hoạt động văn học: ban hành các văn bản yêu cầu Liên hiệp các Hội VHNT, Sở VHTTDL các tỉnh/thành gửi báo cáo hoạt động văn học, các ấn phẩm văn học định kỳ của địa phương về Cục Nghệ thuật biểu diễn, tham gia góp ý và phê duyệt nội dung các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thực hiện công tác sáng tác, lý luận phê bình, quảng bá, tuyên truyền các tác phẩm văn học, theo dõi và báo cáo lãnh đạo Bộ các hoạt động liên quan đến văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương; Tham gia góp ý, định hướng, theo dõi và tham dự các ngày Thơ Việt Nam, Liên hoan Thơ Quốc tế - Châu Á – Thái Bình Dương, Đêm thơ Quốc tế, các Hội thảo về Văn học – Thơ – Văn học nghệ thuật, Những ngày Văn học Châu Âu, Hội nghị Quốc tế quảng bá Văn học Việt Nam…

Báo cáo đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại về lực lượng nhân sự Phòng Văn học còn mỏng, chưa kiện toàn đúng tầm của công tác văn học; chưa tổ chức được các lớp tập huấn về lĩnh vực văn học cho đội ngũ tác giả trẻ; chưa có nhiều tác phẩm văn học phản ánh sinh động, sâu sắc, xứng tầm với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử công cuộc đổi mới đất nước…

Báo cáo cũng nêu rõ những nội dung sẽ được tiến hành trong thời gian tới bao gồm: Xây dựng đề án "Nâng cao năng lực về lý luận văn học, nghệ thuật", "Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước từ 1976 đến nay"; Tổ chức bình chọn Sáng tác viết về Kịch bản Văn học kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Phối hợp thành lập Đoàn khảo sát và làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao những kết quả trong lĩnh vực văn học mà Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ động thực hiện, quản lý thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực Văn học của Cục tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý, góp phần động viên đội ngũ các nhà thơ, nhà văn hoạt động sáng tạo đi vào chiều sâu, tạo ra những tác phẩm lớn, phản ánh hơi thở của thời đại, giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước./.

Hà An

NỔI BẬT TRANG CHỦ