• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở

Văn hoá 16/12/2021 19:12

(Tổ Quốc) - Sáng 16/12, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở.

Theo báo cáo tổng kết của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng văn bản và quản lý nhà nước, Cục Văn hóa cơ sở đã tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động văn hóa cơ sở; Tích cực, chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở - Ảnh 1.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Văn hóa cơ sở

Cục Văn hóa cơ sở đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Cục đã có nhiều sáng tạo chuyển đổi ứng dụng những hình thức phù hợp trong từng thời điểm để thực hiện công tác tuyên đạt mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, vừa phòng chống dịch an toàn, hoạt động tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về văn hóa cơ sở được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm 2021, Cục Văn hóa cơ sở tập trung kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội, việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm tra đột xuất tại một số địa phương Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn...

Về hoạt động nghiệp vụ: Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021 tại địa phương được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Hoạt động văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục đã chủ động linh hoạt thay đổi quy mô, phương thức và đã tổ chức thành công các hoạt động theo nhiệm vụ đặt ra như: Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 15-18/4/2021; Hội thi tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hội diễn "Đàn, hát dân ca ba miền"…

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở - Ảnh 2.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong triển khai đề án Công nghiệp văn hóa: Cục Văn hóa cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Đài Truyền hình Hà Nội thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội trong hoạt động quảng cáo.

Trong thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, Cục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đề xuất chỉ tiêu, tiêu chí, và xây dựng hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại Sơn La; Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hoạt động văn hóa cơ sở ở địa phương: Hệ thống Thiết chế văn hóa cơ sở đã phát huy được vai trò trong việc tuyên truyền, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối tượng là trẻ em và người cao tuổi.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở - Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, các lễ hội đã dừng tổ chức do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các địa phương thực hiện nghiêm túc hệ thống văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được được quan tâm, triển khai ở hầu hết các cấp, các ngành với các chuẩn mực cụ thể. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn, phát huy. Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào phát triển rộng rãi trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Các phong trào xây dựng con người mới với các chuẩn mực cụ thể của từng ngành, từng địa phương được triển khai, cụ thể hóa 5 đức tính cơ bản của con người Việt Nam thành những chuẩn mực, đặc trưng phù hợp với từng ngành, từng địa phương.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên cả nước đã được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động Văn nghệ quần chúng và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng: Công tác quản lý nhà nước đã chỉ đạo sát sao, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đánh giá cao những kết quả mà Cục Văn hóa cơ sở đã đạt được trong năm 2021. Theo Thứ trưởng, năm 2021 là năm đầy khó khăn thách thức đối với đất nước ta. Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Cục Văn hóa cơ sở đã nỗi lực vượt qua khó khăn, không ngại khó, không ngại khổ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phó.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục Văn hóa cơ sở - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, đất nước ta đã chủ động bước vào trạng thái bình thường mới, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Và đó cũng là nhiệm vụ của Bộ VHTTDL, của Cục Văn hóa cơ sở, vừa góp phần chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Thứ trưởng cũng nêu một số nhiệm vụ mà Cục Văn hóa cơ sở tập trung thực hiện bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra như: Rà soát tất cả các chức năng, nhiệm vụ quản lý của Cục Văn hóa cơ sở, chức năng nhiệm vụ nào còn giao thoa với các đơn vị khác thì tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung; Cụ thể hóa những nội dung kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc liên quan đến những lĩnh vực quản lý của Cục Văn hóa cơ sở; Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Cục…

Thứ trưởng tin tưởng, trong năm 2022, tập thể lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, cán bộ, nhân viên của Cục sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2021 với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn./.

Hồng Hà- Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ