• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

(Tổ Quốc) - Ngày 21/7/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 2063/QĐ-BVHTTDL, phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020.

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị theo kế hoạch được phê duyệt.

Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 - 2020;

Thông qua Hội nghị làm rõ những đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện; từ đó đưa ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị tổng kết có sự chủ trì của Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số tổng cục, cục, vụ, ban trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các cơ quan báo chí tuyên truyền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị. Xây dựng nội dung Hội nghị khoa học, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra các giải pháp thực hiện trong Chương trình phối hợp giai đoạn tới.

>> Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ