• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Văn hoá 30/07/2020 23:56

(Tổ Quốc) - Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Khai mạc đợt chiếu phim tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước 2-9; Xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là những thông tin văn hóa nổi bật tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình.

Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Ảnh 1.

Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng trên địa bàn tình Ninh Bình được nâng lên rõ rệt. Ảnh minh họa (Báo Pháp luật)

Ninh Bình: Ngày 30/7, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã có những chuyển biến tích cực.

Cùng với nhiều hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và tổ chức các chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho các gia đình người có công với cách mạng, đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi. Ngành Y tế có những chương trình đặc biệt như: phẫu thuật, chỉnh hình miễn phí cho trẻ em nghèo, chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình....

Ngoài ra, các đoàn thể xã hội cũng rất quan tâm tới công tác gia đình như: Hội LHPN Việt Nam tỉnh thực hiện vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, dự án "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc", "Góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân"; Đoàn thanh niên triển khai xây dựng mô hình gia đình trẻ tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh tuyên truyền cho nam, nữ thanh niên trong tuổi kết hôn về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình...

Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã hoàn thành ở mức đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm từ 12,39% trong năm 2010 xuống còn 2,57% vào cuối năm 2019 theo tiêu chí đa chiều.

Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,38%, đến năm 2019, tỷ lệ này đã là 88,97%. Tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển...

Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

Bắc Ninh: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh vừa phối hợp với Đảng bộ phường Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh) khai mạc đợt chiếu phim tuyên truyền kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước 2-9.

Tại buổi khai mạc, hơn 400 đảng viên của phường Suối Hoa đã được xem phim tài liệu "Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9", thời lượng 25 phút và phim truyện "Hóa thổ" thời lượng 70 phút do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn.

Những phim được chọn chiếu phục vụ nhân dân trong đợt này có đề tài truyền thống, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về những tấm gương yêu nước, anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là những người trẻ sống có lý tưởng, nhiệt huyết trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có phim tài liệu khoa học "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình" với những cảnh quay chân thực, hùng tráng, đưa khán giả trở lại với những năm tháng lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.

Theo kế hoạch, đợt phim sẽ được Đội chiếu bóng lưu động của tỉnh tổ chức chiếu sâu rộng với khoảng 100 buổi tại các Chi, Đảng bộ và cộng đồng nhân dân trong tỉnh để cán bộ đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân ôn lại những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời có cái nhìn đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm vóc ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Thái Bình: Trong những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình được triển khai thực hiện có hiệu quả.

10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở Thái Bình triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho các thiết chế văn hóa được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 260/260 xã, phường, thị trấn (sau khi sáp nhập) có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%); 2.016/2.076 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 1.934/2.076 thôn, tổ dân phố có khu vui chơi thể thao; 1.492/1.608 thôn có nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được đẩy mạnh; đặc biệt là tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh internet, game online và kiên quyết dẹp bỏ, chấm dứt việc kinh doanh đối với những cơ sở hoạt động không lành mạnh góp phần gìn giữ an ninh trật tự, giữ gìn trật tự kỷ cương trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo môi trường văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 46, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, thông tin; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. 

Bên cạnh đó, tăng cường định hướng thông tin, đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, những giá trị văn hóa, đạo đức cho nhân dân nhằm tạo sức đề kháng đối với những sản phẩm văn hóa độc hại; kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, dịch vụ văn hóa công cộng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, tăng cường việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực và phù hợp nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo tinh thần phấn khởi, đoàn kết, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì một nền văn hóa lành mạnh làm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

Lan Phạm (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ