• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em

Văn hoá 30/04/2020 09:17

(Tổ Quốc) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em.


Tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Tri Thức trẻ)

Kế hoạch tuyên truyền nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em theo Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Gia đình đã được Bộ trưởng phê duyệt. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em trong gia đình.

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình. Từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em.

Xây dựng tài liệu mẫu để địa phương nhân bản phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ về công tác trẻ em của ngành văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản triển khai, thành lập Tổ biên soạn, Hội đồng thẩm định và mời chuyên gia xây dựng nội dung và góp ý tài liệu.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng nội dung tài liệu, tờ rơi; triển khai các hoạt động phục vụ cho việc thẩm định, nghiệm thu tài liệu; in ấn, phát hành tờ rơi.

Giao Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình xây dựng nội dung tài liệu; hỗ trợ, cung cấp các mẫu tranh đạt giải tại cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2019 để đưa vào nội dung tài liệu và tờ rơi.

Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng dự toán, quyết toán hoạt động. Phối hợp với Vụ Gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham gia xây dựng tài liệu, in và phát hành tờ rơi.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu: Tài liệu, tờ rơi tuyên truyền làm rõ được các nội dung về vai trò của gia đình, các kỹ năng để phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình và được biên soạn rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tài liệu có hình ảnh minh họa phù hợp; hình thức tờ rơi (bố cục, màu sắc, hình vẽ, chất liệu...) đẹp, ấn tượng và dễ sử dụng. Việc thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; phát huy được sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thời gian thực hiện trong Quý IV/2020.

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ