• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục Quản lý chất lượng sẽ quản lý việc cấp phôi văn bằng, chứng chỉ

Giáo dục 23/09/2019 15:03

(Tổ Quốc) - Bộ GDĐT vừa có quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng Bộ về Cục Quản lý chất lượng.

Theo đó, Bộ GDĐT quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2 Điều 4 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GDĐT ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý này được thi hành kể từ ngày ký văn bản là ngày 20/9/2019.

van-bang-2-CA

Văn bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh được trường Đại học Đông Đô cấp (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, khi xảy ra vụ việc hàng trăm văn bằng "chui" được cấp trót lọt ở Đại học Đông Đô, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lý giải về việc này. Theo đó, việc quản lý và giám sát phôi bằng, tại Khoản 2 Điều 38 Luật Giáo dục Đại học 2012 quy định cơ sở giáo dục đại học in phôi văn bằng, cấp văn bằng cho người học. Như vậy, theo Luật này, Bộ GDĐT không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường đại học tự quản lý và tổ chức in phôi bằng đại học của mình.

Tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 19/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 quy định: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Như vậy, theo quy định, Bộ trưởng GDĐT ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể của từng cấp học, trình độ đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, các trường đại học cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ