• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

Văn hoá 31/07/2020 06:45

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam; Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020; Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020” tỉnh Vĩnh Long

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, giai đoạn 2016-2020, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang chủ động lập kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"; Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 22-11-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 21-2-2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tuyên truyền: Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chương trình tuyên truyền pháp luật biên giới, biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền cuộc chiến chống rác thải nhựa…

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam - Ảnh 1.

Xe tuyên truyền cổ động tham gia diễu hành trong khuôn khổ các hoạt động “Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận năm 2019” tại thành phố Cần Thơ - Ảnh: Thế Hạnh. sở VHTT Kiên Giang

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam qua các hoạt động chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu sách mới… Cùng với việc thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền về biển, đảo vào các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đưa nội dung tuyên truyền về biển, đảo đến người dân một cách nhẹ nhàng, dễ tiếp thu. Từ năm 2016 đến nay đội đã phối hợp tuyên truyền 90 cuộc tại các huyện, thành phố; dàn dựng 10 kịch bản mới có nội dung tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; phối hợp tổ chức 9 cuộc triển lãm lưu động; tổ chức và tham dự 4 cuộc hội thi tuyên truyền về biển, đảo; qua đó, phục vụ 36.500 lượt người xem.

Đội chiếu phim lưu động tỉnh tăng cường các xuất chiếu lưu động phục vụ nhân dân vùng biên giới và hải đảo; lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo cũng như chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong các đợt chiếu phim theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Điện ảnh. Trung bình, mỗi năm thực hiện việc lồng ghép chiếu phim lưu động tuyên truyền về biển, đảo từ 30 đến 50 buổi; tổng cộng có 14.000 lượt người xem phim được tiếp nhận các thông tin tuyên truyền về biển, đảo. Từ năm 2016 đến nay, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu sách về biển, đảo qua hình thức triển lãm chuyên đề, trưng bày sách mới tại chỗ và lưu động được 100 cuộc với khoảng 300.000 bản sách, phục vụ 600.000 lượt bạn đọc. Phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trưng bày lưu động, giới thiệu sách về biển, đảo được 20 cuộc, 60.000 bản sách, thu hút 120.000 lượt bạn đọc; phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức 100 cuộc tuyên truyền giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật với hơn 300.000 bản sách mang chủ đề "Chủ quyền biển, đảo Việt Nam" nhằm khơi dậy ý thức giữ gìn biển, đảo, phát huy tinh thần yêu nước của các em học sinh, góp phần tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; về phương hướng phát triển và công cuộc bảo vệ biển, đảo…

Ngoài trưng bày thường xuyên tại trụ sở với nhiều chủ đề khác nhau, phục vụ hàng ngàn lượt khách tham quan, Bảo tàng tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc trưng bày hình ảnh, tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam với chuyên đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; "Biển đảo quê hương"; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới, phục vụ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông tại các huyện, thành phố: Gò Quao, Tân Hiệp, Kiên Hải, Phú Quốc, Hòn Đất, Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá, thu hút 48.000 lượt người xem.

Tại các huyện, thành phố, hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh, sách báo, bản đồ; hội nghị tập huấn; thực hiện các tin, bài, phóng sự về biển, đảo Việt Nam: "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; "Biển đảo quê hương"; hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, các chính sách pháp luật về biên giới biển, đảo Việt Nam… Từ năm 2016 đến nay, phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các tổ chức chính trị, xã hội được 883 cuộc tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam với 67.865 lượt người tham dự; đưa 960 tin, bài viết về biển, đảo, phát trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn về công tác thông tin đối ngoại, về biển, đảo cho hơn 200 đại biểu tham dự; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thanh niên Kiên Giang vì biển, đảo quê hương; tổ chức thi vẽ tranh, trả lời câu hỏi về biển, đảo Việt Nam dành cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở…

Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, trong giai đoạn tới, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam. Phối hợp tổ chức lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo qua các hoạt động chuyên ngành: Trưng bày, triển lãm sách, tranh, ảnh, tư liệu về biển, đảo; biểu diễn, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim lưu động; tổ chức các cuộc hội nghị, tập huấn… phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, vun bồi, hun đúc truyền thống yêu nước của dân tộc.

Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội thi Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Hội thi thu hút sự tham gia của 7 đội tuyên truyền lưu động đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Các đơn vị tranh tài 3 nội dung: triển lãm hình ảnh tuyên truyền, thi xe hoa cổ động và sân khấu hóa tuyên truyền. Nội dung tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phản ánh những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, của địa phương; ca ngợi những tấm gương điển hình và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới...

Kết quả nội dung thi triển lãm hình ảnh tuyên truyền, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đơn vị huyện Vũng Liêm; đơn vị huyện Mang Thít đạt giải nhất nội dung thi xe hoa cổ động và đơn vị thành phố Vĩnh Long được trao giải nhất nội dung sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền. Đối với giải thưởng chương trình (bao gồm kết quả tổng hợp 3 nội dung thi), đơn vị huyện Mang Thít xuất sắc đạt giải nhất, giải nhì thuộc về đơn vị thành phố Vĩnh Long và đơn vị huyện Vũng Liêm giành giải ba.

Hội thi là dịp để các đội tuyên truyền lưu động của tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời là dịp để đánh giá lại hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương nhằm tiếp tục đầu tư, đổi mới để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền lưu động trong toàn tỉnh. Qua hội thi nhằm phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng đào tạo lực lượng kế thừa đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước... đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" tỉnh Vĩnh Long

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" (vòng sơ khảo)-tỉnh Vĩnh Long

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đây là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2017.

Cuộc thi đã khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc nâng cao nội lực của người Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận với thông tin và tri thức góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Đồng thời đây còn là sân chơi bổ ích cho học sinh và sinh viên trong cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, góp phần thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, sinh viên, một yếu tố quan trọng góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với nhiều điểm đổi mới và hấp dẫn so với cuộc thi lần đầu tiên năm 2019. Đối tượng tham dự cuộc thi gồm học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, sinh viên đang theo học tại các trường Đại học và các loại hình giáo dục khác. Cuộc thi với mục đích khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào độc trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách. thông qua cuộc thi còn tìm ra được những gương mặt tiêu biểu để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách và văn hóa đọc.

Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc 2020" được tổ chức 2 vòng: vòng sơ khảo được tổ chức tại các tỉnh, thành phố, trường đại học, học viện. Vòng chung kết (từ 20/7 đến đầu tháng 9) tại Hà Nội với nhiều nội dung phong phú

Tại tỉnh Vĩnh Long, qua hơn hai tháng triển khai phát động và tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc 2020" (từ tháng 3 đến tháng 5/ 2020), Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 1.470 bài dự thi (so với năm 2019, có 1.006 bài dự thi), từ 19 trường học thuộc các cấp và bậc học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông và Đại học; trong đó có một số trường học có số lượng gửi bài tham gia cuộc thi khá nhiều. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 20 giải cho các cá nhân có bài dự thi xuất sắc ở năm hạng mục giải. Trong đó, năm giải nhất thuộc về em Bùi Thị Bích Trâm - Trường THCS Phú Thành (hạng mục: Chia sẻ cảm tưởng hay nhất), em Võ Trần Ngọc Minh - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (hạng mục: Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất), em Nguyễn Hoàng Thuy Trúc - Trường Tiểu học Lưu Văn Liệt (hạng mục: Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất), em Võ Thị Thúy An - Trường THPT Nguyễn Thông (hạng mục: Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất) và em Võ Minh Trí - Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (hạng mục: Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất). Ban Tổ chức cũng lựa chọn 12 bài dự thi bài thi xuất sắc ở năm hạng mục tham dự vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020" tổ chức tại Hà Nội.

Những tác phẩm đạt giải là những bài thi có những chia sẻ thể hiện tốt nhất sự yêu thích đọc sách, hiểu được lợi ích của việc đọc sách và có nhiều ý tưởng sáng tạo, giải pháp khả thi trong việc khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng. Những chia sẻ đầy xúc động, chân thành trong các bài dự thi cho thấy sách vẫn là người bạn đồng hành thân thiết cùng học sinh, sinh viên dù trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ