• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

4 chuyên đề lớn tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Thời sự 22/07/2020 14:28

(Tổ Quốc) - Ngày 22/7, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020: Triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Năng lượng là ngành kinh tế - kỹ thuật giữ vai trò trọng yếu và có tính tiên phong, làm nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phát triển năng lượng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, phát triển năng lượng còn gắn chặt chẽ với những hoạt động về chính trị - ngoại giao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.

4 chuyên đề lớn tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (ảnh nangluongvietnam.vn)

“Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 15 năm thực hiện Kết luận 26, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng đề án tổng kết để ban hành một nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu và bối cảnh phát triển mới. Qua tổng kết cho thấy, trong thời gian qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực năng lượng, đã bám sát định hướng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu cụ thể đề ra”, ông Nguyễn Văn Bình nói.

Tuy vậy, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức. Các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn. Nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch. Một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi. Công tác quản lý, khai thác nguồn tài nguyên năng lượng còn nhiều hạn chế. Hiệu quả khai thác, sử dụng năng lượng còn thấp.

Đồng thời, thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; độc quyền Nhà nước còn cao; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Ngành năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế số và đảm bảo quốc phòng an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Ngành năng lượng cũng là nền tảng hạ tầng để phát triển của mỗi quốc gia.

4 chuyên đề lớn tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn (ảnh VGP)

Cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp năng lượng, ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đã đáp ứng các nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là nhiệt năng cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Cụ thể, ngành năng lượng đã trở thành ngành kinh tế có quy mô lớn, phát triển năng động và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Tuy nhiên, ngành năng lượng Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và tồn tại hạn chế cần phải tiếp tục được khắc phục, phải giải quyết trong thời gian tới.

Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu đảm bảo năng lượng quốc gia hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức nguồn nhiên liệu sơ cấp như: Than, khí... ngày càng giảm. Điều này dẫn đến yêu cầu nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp, làm giảm khả năng tự chủ của Việt Nam, tăng phụ thuộc vào các nền kinh tế khác.

Đặc biệt, nhiều dự án nguồn điện chậm tiến độ; các dự án nguồn nhiệt điện than vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những quan ngại về vấn đề môi trường, thiếu vốn; thị trường cạnh tranh chưa đồng bộ, chính sách giá bất cập, công tác bảo về môi trường trên nhiều nơi còn chưa được quan tâm và gây bức xúc xã hội.

4 chuyên đề lớn tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 - Ảnh 3.

Toàn cảnh Diễn đàn (ảnh nangluongvietnam.vn)

Để đảm bảo an ninh năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 55 - NQ/TW, ngày 11/2/2020 về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đã đề ra những giải pháp, đảm bảo chất lượng, phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy quá trình hiện đại hoá.

“Thông qua diễn đàn này, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về năng lượng quốc gia sẽ được quán triệt, cơ quan Đảng và Quốc hội, các bộ ngành của Việt Nam cũng như các cơ quan, các tổ chức đối tác quốc tế cùng trao đổi để triển khai thực hiện giải pháp, nhằm thực hiện đồng bộ thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết 55 đã đề ra” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Diễn đàn cao cấp năng lượng Việt Nam sẽ diễn ra trong 1 ngày. Ngoài phiên toàn thể diễn ra trong buổi sáng; buổi chiều sẽ có 4 hội thảo chuyên đề, cụ thể:

Chuyên đề 1: Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề 2: Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho phát triển bền vững năng lượng Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề 3: Phát triển điện gió trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyên đề 4: Phát triển năng lượng mặt trời và các dạng năng lượng mới trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn đã tổ chức ký kết 5 Bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện khí LNG, điện gió ngoài khơi giữa các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên - Huế, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà thầu chế tạo trong nước, với tổng giá trị dự kiến của các dự án khoảng trên 20 tỷ USD./.

Hồng Hà (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ