• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước hội nhập và phát triển

Văn hoá 18/11/2022 22:54

(Tổ Quốc) - Tối 18/11, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội), Bộ VHTTDL đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Tới dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân. Tham dự buổi lễ còn có đại diện các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương cùng đông đảo đồng bào, nghệ nhân các dân tộc tham dự Ngày hội.

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước  hội nhập và phát triển - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên cách mạng Tháng 8 lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công", đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước  hội nhập và phát triển - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022

Phó Thủ tướng cho rằng, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc được tổ chức thường niên đã hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam. Các hoạt động hướng về ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng các cấp, các ngành các tổ chức, các cơ quan đơn vị tiếp tục chung sức đồng lòng cùng góp sức đồng phục hồi kinh tế và phát triển sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc đưa đất nước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

"Chúng ta cùng vững niềm tin, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng mà lịch sử văn hóa ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, với Đảng và Nhà nước là nền tảng tinh thần vững chắc là sức mạnh để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh"- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Phát biểu khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 diễn ra từ ngày 18/11-23/11/2022 với mục đích nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để các đồng bào đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp, mang đậm bản sắc của dân tộc mình tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước  hội nhập và phát triển - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bộ VHTTDL tặng quà đồng bào, nghệ nhân tham dự Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam

Sau hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Trên lĩnh vực văn hóa đường lối chủ trương phát triển văn hóa của Đảng ta tiếp tục có sự đổi mới sâu sắc về vai trò của văn hóa trên cơ sở kế thừa nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và những xu thế tất yếu khách quan của thời đại.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩ xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hai điểm chính về văn hóa được nêu ra gồm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với những đặc trưng dân tộc, dân chủ nhân văn và khoa học. Nền tảng tinh thần của xã hội được đề cập chính là giá trị về mặt tinh thần của con người Việt Nam, đó là lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập tự chủ tự cường, là tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn muôn người như một, là lòng nhân ái khoan dung trọng nghĩa tình đạo lý, là đức tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất và trong chiến đấu đã được kiến tạo vững vàng, được thử thách bền bỉ qua hàng ngàn năm của lịch sử và trở thành bản sắc, nền tảng vững chắc cho đời sống tinh thần của xã hội.

Chương trình nghệ thuật Khát vọng Việt Nam

"Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã khẳng định "Văn hóa soi đường quốc dân đi", trong tuyên ngôn toàn cầu về đa dạng văn hóa và công ước bảo vệ phát huy đa dạng điểm đạo văn hóa của UNESCO đã nhấn mạnh rằng văn hóa là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Vì vậy, văn hóa là niềm tự hào tinh thần của xã hội, là mục tiêu là động lực phát triển bền vững của đất nước, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Tuần "Đại đoàn kết dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2022 với nhiều hoạt động phong phú như gặp mặt các già làng, những nghệ nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc; Tổ chức trưng bày triển lãm, giới thiệu không gian về văn hóa, tái hiện các lễ hội độc đáo của dân tộc; các hoạt động dân ca, dân vũ đặc sắc. Trong đó, có sự kiện lần đầu tiên được tổ chức như trình diễn các trang phục dân tộc các vùng núi phía Bắc lần thứ nhất và rất nhiều hoạt động phong phú khác.

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước  hội nhập và phát triển - Ảnh 5.

Chương trình Khát vọng Việt Nam được dàn dựng đẹp mắt, ấn tượng

"Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" hứa hẹn sẽ mang lại một bầu không khí vui tươi đoàn kết, lan tỏa tình yêu thương văn hóa dân tộc, mang lại sự trải nghiệm quý báu đối với du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của đất nước để những thế hệ đi sau luôn biết trân quý những giá trị văn hóa của dân tộc mình, trân quý sự thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thông qua hệ thống di tích, di sản văn hóa phi vật thể đồ sộ của dân tộc. Đoàn kết để dâng trào khát vọng cháy bỏng, đoàn kết để nỗ lực cao nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Đại đoàn kết dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh đưa đất nước  hội nhập và phát triển - Ảnh 6.

Đông đảo đại biểu, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thưởng thức chương trình Khát vọng Việt Nam

Cũng tại lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật chủ đề "Khát vọng Việt Nam". Chương trình được tổ chức quy mô cùng lúc trên 4 sân khấu tại khu vực ven hồ Đồng Mô với sự tham gia của 200 nghệ sĩ và 170 nghệ nhân các dân tộc.

"Khát vọng Việt Nam" mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, mang đậm dấu ấn văn hóa các dân tộc, đưa khán giả trải qua những không gian di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam theo chiều dài đất nước. Các tiết mục nghệ thuật được kết hợp với màn trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào 22 dân tộc thuộc 15 tỉnh miền núi phía Bắc đem đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đầy màu sắc.

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội) với nhiều hoạt động đặc sắc như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022; Tổ chức Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022 và Tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc.../.

Tin: Hồng Hà- Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ