• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sea Games 31

Đôn đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án

Kinh tế 29/05/2020 13:26

(Tổ Quốc) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Bách Đạt An về việc đôn đốc công ty này khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý, triển khai thi công hoàn thành các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo Sở Xây dựng Quảng Nam, Công ty Cổ phần Bách Đạt An (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc gồm: Khu đô thị Sentosa Riverside; Khu đô thị 7B; Khu dân cư An Cư 1; Khu đô thị Hera Complex Riverside; Khu đô thị Bách Đạt; Khu đô thị 7B mở rộng; Khu đô thị Bách Thành Vinh và Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo các dự án được triển khai đầu tư đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận, Sở Xây dựng Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Bách Đạt An thực hiện các nội dung: Tổ chức rà soát sự phù hợp quy hoạch chi tiết (1/500) của các dự án với Hồ sơ khớp nối, bổ sung và điều chỉnh và ban hành Quy định quản lý Quy hoạch phân khu (1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1253/QĐ- UBND ngày 26/4/2019. Trường hợp các dự án có quy hoạch chi tiết chưa phù hợp quy hoạch phân khu điều chỉnh, chưa đảm bảo khả năng khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, xử nước nước thải...); đề nghị Công ty CP Bách Đạt An tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án, lập thủ tục trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quy định.

Trường hợp sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án có điều chỉnh ranh giới, cơ cấu sử dụng đất, đề nghị Công ty Cổ phần Bách Đạt An tổ chức lập thủ tục gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Đôn đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án   - Ảnh 1.

Khu đô thị Sentosa Riverside.

Đối với các dự án có quy hoạch chi tiết (1/500) phù hợp với quy hoạch phân khu điều chỉnh, đề nghị Công ty Cổ phần Bách Đạt An khẩn trương rà soát hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cơ quan có thẩm quyền trước đây thẩm định; báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp các nội dung không phù hợp, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công các dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định theo quy định đối với các dự án chưa thực hiện. Trong quá trình thực hiện tổ chức lập dự án, khảo sát, thiết kế cần lưu ý vấn đề khớp nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải; đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC các dự án theo quy định.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Chỉ được phép khởi công xây dựng hoặc tiếp tục thi công xây dựng công trình khi đảm bảo các điều kiện để khởi công theo quy định tại Điều 107, Luật Xây dựng số 50/2014 ngày 18/6/2014. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn lao động; phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.

Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các quy định về trình tự quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình. Lưu ý tuân thủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công và điều kiện năng lực hành nghề của các cá nhân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp có thay đổi tiến độ hoặc chậm tiến độ dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư được duyệt, Công ty Cổ phần Bách Đạt An có trách nhiệm lập thủ tục gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Công ty Cổ phần Bách Đạt An thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai và hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án, đề nghị Công ty Cổ phần Bách Đạt An báo cáo Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn để được hướng dẫn giải quyết.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ