• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng bộ máy hành chính nhà nước”

Thời sự 28/01/2021 09:44

(Tổ Quốc) - Đó là một trong những điểm nhấn về giải pháp mà ngành Nội vụ tập trung trong giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

“Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng bộ máy hành chính nhà nước” - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bội Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tham luận tại Đại hội.

Sáng nay (28/1), Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giảm thiểu cơ chế "xin - cho"

Theo Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Đảng đã xác định, cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, nhìn nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 năm vừa qua có thể thấy được những đóng góp quan trọng của cải cách hành chính.

Cụ thể, cải cách, hoàn thiện hệ thống thể chế đã giảm sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính của các cơ quan nhà nước đối với các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng, giảm thiểu cơ chế "xin - cho"... trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

Nhiều "điểm nghẽn" về thể chế đã được phát hiện, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế theo phương châm kiến tạo, phát triển.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng "Chính phủ điện tử", "Chính quyền điện tử" là kết quả nổi bật trong triển khai Chương trình tổng thể. Các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức

Về giải pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cần phải tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

Đồng thời, đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để có thể hội nhập với các nền hành chính hiện đại trong khu vực và quốc tế. Nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh giải pháp tiếp theo, đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại./.

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ