• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm 2018, TP HCM chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào

Kinh tế 18/10/2018 03:13

(Tổ Quốc) - Do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của TP nhìn chung còn rất chậm so với cả nước.

Năm 2018, TP HCM chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Chủ trì cuộc họp - Ảnh: Thành Chung

Ngày 17/10, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển nghiệp đã chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), lãnh đạo các bộ, ngành về đẩy nhanh công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố.

Theo Danh mục DNNN cổ phần hoá theo từng năm (tại Công văn 991/CV-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ), năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hoá thì riêng TP HCM phải cổ phần hoá 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, TP chưa triển khai cổ phần hoá được DNNN nào, ảnh hưởng tới tiến độ cổ phần hoá của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết TP đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc trong thời gian dài, trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016- 2020.

Ban cán sự Đảng UBND TP HCM đã nhiều lần trình Thường trực Thành uỷ các phương án sắp xếp, đổi mới DNNN tới năm 2020 nhưng tới nay, phương án này chưa chính thức ban hành, dẫn đến việc chậm phê duyệt phương án cơ cấu lại DNNN và không thực hiện được lộ trình cổ phần hoá 39 doanh nghiệp trong năm 2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2018 cả nước có 64 DNNN phải cổ phần hoá thì riêng TP HCM phải cổ phần hoá 39 DNNN. Tuy nhiên tới nay, TP chưa triển khai cổ phần hoá được DNNN nào

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết việc chậm trễ trong cổ phần hoá là do quá trình thực hiện phát sinh nhiều vấn đề mới, cần được nghiên cứu như vai trò của DNNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển (4 ngành công nghiệp trọng yếu Hoá dược- cao su, Cơ khí chế tạo, Chế biến tinh nông sản, Điện tử - Công nghệ thông tin và 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu: Thương mại, Tài chính- ngân hàng- bảo hiểm, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học công nghệ, Bất động sản, Giáo dục và Y tế), bảo đảm an sinh xã hội của Thành phố, bảo đảm lợi ích không làm thất thoát tài sản nhà nước, xử lý các khoản đầu tư liên doanh nước ngoài góp vốn bằng quyền sử dụng đất, xác định giá trị tài sản ở vị trí trung tâm Thành phố.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, TP HCM đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tiến độ cổ phần hoá và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2018- 2020 cũng như sau năm 2020. Cụ thể, thay vì phải cổ phần hoá 39 DNNN trong năm 2018 thì Thành phố sẽ cổ phần hoá 32 DNNN trong năm 2019 và cổ phần hoá 7 DNNN vào năm 2020. Sau năm 2020 sẽ thoái vốn tại các DN theo đúng tỷ lệ quy định tại Quyết định số 58 và Công văn 991 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2018, TP HCM chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nào - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi họp - Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá TP HCM đã sớm triển khai các quy định liên quan tới sắp xếp, cổ phần hoá DNNN... Tuy nhiên, do phát sinh những vấn đề mới cả về quy định của pháp luật và nhất là trong tổ chức thực hiện nên kết quả đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hoá, thoái vốn của TP nhìn chung còn rất chậm so với cả nước

Phó Thủ tướng xác định cần thực hiện nhất quán chủ trương cơ cấu lại DNNN theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII là giảm mạnh số lượng DNNN, chỉ tập trung hoạt động trong các lĩnh vực; lĩnh vực quốc phòng- an ninh và những lĩnh vực tư nhân không làm; đẩy mạnh thoái vốn nhà nước ở những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không cần có cổ phần chi phối, kể cả các doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả.

Đồng tình với kiến nghị của TP cần rà soát điều chỉnh kế hoạch, tiến độ cổ phần hoá của địa phương giai đoạn 2018- 2020 để bảo đảm tính khả thi, nhưng Phó Thủ tướng yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển của TP cần chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung cổ phần hoá một số DNNN đủ điều kiện và đã rõ về chủ trương để rút ra bài học trong xác định giá trị DN, sắp xếp lại đất đai để triển khai các DNNN khác trong giai đoạn 2018- 2020.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP sớm trình Thành uỷ phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp cổ phần hoá DNNN của TP tới năm 2020 để tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo đảm lợi ích cao nhất cho nhà nước. Cần làm tốt việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá, phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hoá. Đồng thời, UBND TP theo thẩm quyền chỉ đạo, xây dựng và phê duyệt phương án cơ cấu lại các tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc thành phố....

UBND Thành phố khẩn trương xây dựng đề án cơ cấu lại Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP HCM (đơn vị 100% vốn nhà nước theo Quyết định số 58 của Thủ tướng); phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án mô hình cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu của riêng TP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đồng tình với các kiến nghị của Thành phố về hoàn thiện pháp luật liên quan tới cổ phần hoá, thoái vốn trong thời gian tới, nhất là ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,.../.


Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ