• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh truyền thông về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Văn hoá 20/12/2022 07:51

(Tổ Quốc) - Nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, thời gian qua Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, triển khai nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BDT, vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 4 lớp tập huấn về đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp về triển khai CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 trên địa bàn.

Các lớp tập huấn được tổ chức với mục đích đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và thôn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN - Ảnh 1.

Ngày hội mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Cơ Tu (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại các buổi tập huấn, các học viên đã được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề như: Giới thiệu tổng quan về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025; Hệ thống các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương để thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung Chương trình; Lập kế hoạch phát triển kinh tế có sự tham gia của cộng đồng, Hướng dẫn thực hiện kế hoạch Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Thông qua các lớp tập huấn, các học viên đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những nội dung, vấn đề còn vướng mắc liên quan đến công tác triển khai thực hiện Chương trình. Các vướng mắc, kiến nghị của các học viên cũng đã được các báo cáo viên giải đáp cụ thể.

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, với những thông tin mà báo cáo viên truyền tải tại các lớp tập huấn, đơn vị mong muốn các cán bộ triển khai chương trình ở các cấp huyện, xã sẽ phát huy được tốt vai trò của mình, giúp cho cộng đồng tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống; giúp đội ngũ cán bộ bản, người dân, người có uy tín, có đủ năng lực quản lý cộng đồng, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2022 cho 105 học viên là cán bộ cấp xã, thôn, bản tại các xã vùng đồng bào DTTS&MN thuộc huyện A Lưới và TX Hương Trà.

Đây là một nội dung nhằm triển khai Kế hoạch số 58/KH-BDT ngày 14/10/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 9, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tuyên truyền về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN - Ảnh 2.

Các học viên tham gia tập huấn. Ảnh: badt.thuathienhue.gov.vn

Theo Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, các lớp tâp huấn được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật về Hôn nhân và Gia đình, tác hại của hành vi tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực trong công tác triển khai, thực hiện Tiểu dự án cho cán bộ cấp xã và thôn.

Cụ thể, tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu các nội dung về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng và hòa giải cơ sở; kỹ năng truyền thông về pháp luật hôn gia đình, trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; một số nội dung chính về luật trẻ em và vai trò của tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ trẻ em; thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua các lớp tập huấn này đã cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các cấp, chính quyền địa phương, đặc biệt là người dân về hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND Truyền thông về CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch này, trong thời gian tới địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về một số nội dung như hiệu quả và quá trình triển khai công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTT &MN của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung như đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, sắp xếp ổn định dân cư; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa t t đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đ i với phụ nữ và trẻ em. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các DTTS; những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình nói riêng và các nội dung liên quan nói chung trên địa bàn tỉnh.../.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ