• Đường dây nóng

  0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

 • Liên hệ quảng cáo

  091.358.6788

 • Để hệ giá trị con người Việt Nam đi vào cuộc sống

  Để hệ giá trị con người Việt Nam đi vào cuộc sống

  Văn hoá

  -

  01/06/2023 07:03

  (Tổ Quốc) - Việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người là vô cùng cần thiết, quan trọng và cấp bách. Và để các hệ giá trị đó hiện hữu, đi vào cuộc sống, cần những chuẩn mực cụ thể tương ứng.

 • Văn hóa trong vòng xoáy phát triển

  Văn hóa trong vòng xoáy phát triển

  Văn hoá

  -

  06/05/2023 07:03

  Để tháo gỡ điểm nghẽn cho văn hóa, chúng ta cần tháo gỡ từ chính các luật tưởng chừng ít liên quan đến văn hóa. Thiếu những tháo gỡ đó, nhiều chính sách tạo thuận lợi về nguồn lực cho văn hóa sẽ gặp khó khăn.

 • Bài 1: Tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển văn hoá

  Bài 1: Tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển văn hoá

  Văn hoá

  -

  05/05/2023 16:02

  Chúng ta đang ở trong một thời điểm hết sức quan trọng trong phát triển văn hóa, ở đó đan xen cả những thuận lợi và khó khăn, thời cơ cũng như thách thức.

 • Xây dựng hệ giá trị để khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam hiện nay

  Xây dựng hệ giá trị để khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam hiện nay

  Văn hoá

  -

  24/04/2023 14:03

  Với chủ trương “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, việc xây dựng và thực thi hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị tốt đẹp được lan tỏa sẽ góp phần khắc phục, đẩy lùi những mặt hạn chế, những “thói hư tật xấu”, hướng đến xây dựng, hình thành những con người mới để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

 • Xây dựng Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển, hội nhập

  Xây dựng Hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển, hội nhập

  Văn hoá

  -

  17/04/2023 07:45

  (Tổ Quốc) - Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của tất cả các quốc gia. Để hội nhập, tiếp thu được tinh hoa của nhân loại, mỗi quốc gia, cộng đồng hoặc cá nhân cần phải trang bị nền tảng tinh thần, đó chính là nền tảng văn hóa, chuẩn mực cần thiết để hội nhập mà không bị hòa tan. Đó sẽ là một nền tảng làm cơ sở để tiếp nhận những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

 • Vụn art- nơi vẽ được ước mơ của những người khuyết tật

  Vụn art- nơi vẽ được ước mơ của những người khuyết tật

  Văn hoá

  -

  14/04/2023 19:48

  (Tổ Quốc) - Nói về "ngôi nhà" của những người khuyết tật hiện nay không thể không nhắc tới Hợp tác xã Vụn art (Vạn Phúc, Hà Đông). Nơi đây, không chỉ giúp đỡ người khuyết tật có công ăn việc làm mà còn đang tham gia tích cực vào công tác đào tạo nghề đúng nghĩa như câu nói "trao cần câu hơn trao con cá".

 • Chuyển biến của hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong điều kiện mới

  Chuyển biến của hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong điều kiện mới

  Văn hoá

  -

  11/04/2023 09:51

  (Tổ Quốc) - Những hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam truyền thống được bồi đắp, chuyển biến để phù hợp với đời sống, trong bối cảnh đất nước hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

 • Xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập

  Xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập

  Văn hoá

  -

  08/04/2023 18:37

  (Tổ Quốc) - Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phấn đấu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 • Hệ giá trị con người là nguồn nội sinh đặc biệt

  Hệ giá trị con người là nguồn nội sinh đặc biệt

  Văn hoá

  -

  01/04/2023 08:03

  (Tổ Quốc) - Các hệ giá trị Việt Nam nói chung, hệ giá trị con người nói riêng là một trong những nguồn lực nhân văn vĩ đại của quốc gia, dân tộc, là nguồn nội sinh đặc biệt. Đó là nguồn lực rất đặc biệt, nếu liên tục dùng thì không bao giờ hết, không bao giờ cạn kiệt, nhiều thế hệ, nhiều chủ thể có thể cùng dùng, cùng khai thác. Càng được khai thác càng được khơi dậy, càng được phát huy thì càng phát triển, phồn thịnh và càng bùng dậy mạnh mẽ.

 • Giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong phát triển xã hội

  Giá trị văn hóa, chuẩn mực con người trong phát triển xã hội

  Văn hoá

  -

  25/03/2023 09:26

  (Tổ Quốc) - Đại hội XIII định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới

Xem thêm