• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng Nai tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí đến 30-4

Văn hoá 18/03/2020 16:48

(Tổ Quốc) - Đồng Nai tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí đến 30-4, 18 CLB văn nghệ đang sinh hoạt tại các trung tâm văn hóa TP.Biên Hòa, đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là tin văn hóa, gia đình nổi bật tại tỉnh Đồng Nai hôm nay.

Đồng Nai tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí đến 30-4

Chiều 17.3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Nguyễn Hòa Hiệp đã ký văn bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động các điểm vui chơi giải trí, tập trung đông người để phòng ngừa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, từ ngày 18.3, các hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ tập trung đông người như: phòng gym, phòng tập yoga, karaoke, phòng trà, quán bar, massage, trò chơi điện tử… phải tạm ngưng cho đến 30.4

Đồng Nai tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí đến 30-4 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đồng Nai

Tại cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đến nay, Đồng Nai chưa ghi nhận ca dương tính với SARS – Cov2. Tuy nhiên, khi có ca dương tính với virus SARS – Cov2 thì phải điều trị tại chỗ; huyện nào điều trị tại huyện đó, không tập trung lên tuyến tỉnh. Khi có ca dương tính phải báo cáo ngay để cách ly, khoanh vùng và dập dịch.

Ngành Văn hóa và Thông tin - truyền thông của tỉnh cần làm các băng đĩa để tuyên truyền ngắn gọn về việc phòng dịch bằng xe lưu động đến tận các khu phố. Thời điểm này, người dân phải đeo khẩu trang khi đến chỗ công cộng, hạn chế đi du lịch, đến vùng có dịch; hạn chế tổ chức các buổi tập trung đông người như: đám cưới, đám giỗ…

18 CLB văn nghệ đang sinh hoạt tại các trung tâm văn hóa TP.Biên Hòa

Theo Phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa, hiện trên địa bàn thành phố có 18 CLB văn nghệ trực thuộc các trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 buổi/tuần với khoảng 150 người tham gia.

Tại các trung tâm có nhiều loại hình sinh hoạt như: góc truyền thống, phòng đọc sách, đội văn nghệ, đội tuyên truyền lưu động và 50 câu lạc bộ thể dục, thể thao (thể hình, dưỡng sinh, võ taekwondo, bóng chuyền, yoga…), mỗi lớp có từ 15-60 học viên. Trang thiết bị tại các trung tâm đơn giản như: âm thanh, ánh sáng, bàn ghế… phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Trang thiết bị đa số từ nguồn ngân sách nhà nước trang bị hoặc được cấp theo chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở của ngành Văn hóa.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định: nhận thức của cộng đồng, chính quyền và tổ chức, đoàn thể ngày một nâng cao, tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) đã được hạn chế; công tác phòng, chống BLGĐ được lồng ghép với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ sở đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập như: Công tác quản lý nhà nước về gia đình chưa đáp ứng được thời kỳ hội nhập; công tác phối hợp liên ngành trong PCBLGĐ còn thiếu chặt chẽ; nhận thức của mộ bộ phận người dân về vai trò của PCBLGĐ còn hạn chế; còn xảy ra những vụ trọng án từ BLGĐ để lại hậu quả nhiều mặt dối với xã hội. Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm:

Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/01/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX) về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật PCBLGĐ; Chiến lược Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình và PCBLGĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình ở các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các đề án liên quan đến xây dựng, củng cố và phát triển gia đình. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở hỗ trợ về gia đình, đặc biệt quan tâm đến các gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và PCBLGĐ; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ở mỗi người dân, trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về gia đình để mỗi người dân có đủ năng lực chăm lo xây dựng gia đình, tạo sự phát triển bền vững và phù hợp với những tiến bộ của xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện;

Tiếp tục lồng ghép triển khai công tác gia đình và PCBLGĐ với phong trào xã hội như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Phong trào xây dựng Nông thôn mới; Phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu: Đưa nội dung PCBLGĐ vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa, danh hiệu kiểu mẫu;

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao về chất lượng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và PCBLGĐ;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo lực và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình, nhất là bạo hành trong gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác PCBLGĐ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, kinh phí tổ chức các hoạt động về gia đình và PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về PCBLGĐ, việc tư vấn về gia đình ở cơ sở; việc thành lập, giải thể cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ; theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thi hành Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh.

Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của ấp, khu phố; bảo đảm các chuẩn mực ứng xử trong gia đình và PCBLGĐ được cộng đồng dân cư quy định vào hương ước, quy ước đầy đủ, sát thực tế và áp dụng hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý hành chính đối với hành vi, vi phạm pháp luật về hôn nhân và PCBLGĐ.

Đồng thời, giao việc cho các sở, ban, ngành liên quan lồng ghép tuyên truyền và phối hợp với Sở VHTTDL để làm tốt công tác PCBLGĐ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa chỉ đạo triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các vụ bạo lực gia đình ở địa phương. Bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác gia đình;kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác PCBLGĐ tại địa phương; đưa nội dung công tác gia đình và PCBLGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hằng năm báo cáo về tình hình và kết quả PCBLGĐ vào nội dung báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội; quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Kết quả thực hiện Chỉ thị báo cáo trước ngày 10/12 hàng năm về cho Sở VHTTDL tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ