• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỗi người dân không nghe, không xem, không vào hùa với thông tin xấu độc trên internet

Thời sự 30/08/2017 10:50

(Tổ Quốc) -Không nghe, không xem, không đọc, không tin những luận điệu xuyên tạc, phản động, tràn lan trên mạng xã hội hiện nay, mỗi người dân Việt Nam là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, không bao biện, vào hùa với các quan điểm sai trái. 

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp hiện đại ra đời đã tác động sâu sắc, toàn diện tới các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không lĩnh vực nào, ngành nào và đối tượng nào lại không chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi những thành tựu do cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đem lại. Tận dụng những thành tựu do cuộc cách mạng đó đem lại, các thế lực thù địch tiến hành cuộc tiến công tổng lực với cuộc chiến tranh “không khói súng” trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ, nói xấu mọi quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước gây “nhiễm loạn” các thông tin, thật  - giả, tốt - xấu, đúng - sai,  trắng - đen lẫn lộn. Trước những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã gây không ít những khó khăn, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi sướng và lãnh đạo.

Có thể khẳng định, những thông tin sai trái được đưa lên mạng xã hội của các thế lực thù địch hiện nay có tác hại rất lớn đối với công cuộc kiến thiết đất nước, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, cản trở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, giải quyết các mối quan hệ giữa đội ngũ cán bộ cơ sở với quần chúng nhân dân, tạo dựng niềm tin với các giai cấp, giai tầng trong xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động hiện nay có thể được ví như môi trường bị ô nhiễm, nó làm vẩn đục sự trong sạch của nguồn nước, nó tựa như khói đen, bụi bẩn bám vào người đi đường, khiến người đi đường bị nhiễm phải nếu không dùng khẩu trang bịt lại rất dễ bị ngạt thở, nước mắt chảy ràn rụa. Để lâu những thứ bụi bẩn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể con người, gây ra những thứ bệnh khác nhau, nhẹ thì có thể chữa được, nặng thì không thể chữa được và có thể mắc bệnh hiểm nghèo, nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời. Do đó, những thông tin sai trái hiện nay của các thế lực thù địch được đưa lên mạng xã hội với nội dung rất phong phú, đa dạng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, bất kỳ lĩnh vực nào, ngành nào cũng trở thành đối tượng để chúng thông tin, đưa ra những nhận định, bình luận, đánh giá mà nhưng sâu xa bên trong chứa đựng đầy sự hằn học chống phá, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thoạt đầu những thông tin do chúng đưa ra ta cứ tưởng chúng có độ tin cậy, chính xác cao, phản ánh đúng thực tế xã hội đã và đang diễn ra,  nhưng thực tế chúng đã cài, đưa thêm vào đó những thông tin đó ở phía cuối bài viết gây tâm lý hoang mang, hoài ghi, chán nản, thất vọng, bi quan, thậm chí bất mãn của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Những âm mưu, thủ đoạn đó được chúng triệt để lợi dụng để “khoét sâu”, “gây ly gián lòng người’, từ đó, đưa nước ta đi theo quỹ đạo con đường tư bản chủ nghĩa do chúng vạch ra. Trong thời gian vừa qua, những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung công kích, chống phá nhiều nhất vẫn là những vấn đề về: dân tộc, dân chủ, tôn giáo và nhân quyền, những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đặc biệt, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh ven biển miền Trung do Tập đoàn FORMOSA gây ra, các thế lực thù địch (tiêu biểu là nhóm Việt Tân) đã lợi dụng khẩu hiệu “bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nhân dân” để kích động người dân biểu tình, gây rối hòng bôi nhọ uy tín Đảng, Nhà nước… Chúng ta không hề ngạc nhiên với những âm mưu, thủ đoạn đó, bởi dã tâm đen tối đó đã nảy nở từ lâu, chỉ có điều trước sức mạnh của quần chúng nhân dân và sự đoàn kết nhất trí của Đảng và Nhà nước ta chúng mới không làm gì được. Giờ đây, nhân những sự vụ đó, chúng lại mọc lên như nấm sau cơn mưa, để tung hô, kêu gọi, lôi kéo, kích động những phần tử bất mãn, những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin “tán thưởng, hùa theo” đi theo chúng. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểu, thâm độc của các thế lực phản động khi thông tin những sự vụ, vụ việc sai trái, phản động, Đảng và Nhà nước ta đã đẩy mạnh công tác đấu tranh tư tưởng lý luận, cung cấp những thông tin chính thống một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả để định hướng dư luận, phủ đầu những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Chúng ta đã làm tốt công tác quản lý thông tin, định hướng thông tin, xử lý nghiêm những phần tử cố tình đưa những thông tin sai trái, bịa đặt để gây tâm lý bất ổn trong xã hội. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là toàn thể dân tộc Việt Nam cùng vào cuộc phát hiện, đập tan từ trong “trứng nước” đối với những phần tử có ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không bi quan, dao động, nản lòng trước khó khăn, thách thức, cũng như trước những mặt trái của cơ chế thị trường; kiên định với mục tiêu, con đường đã chọn; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; trang bị cho bản thân có hệ thống tri thức nhất định trên tất cả các lĩnh vực, để không bị nhiễm bởi những thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Không nghe, không xem, không đọc, không tin những luận điệu xuyên tạc, phản động, tràn lan trên mạng xã hội hiện nay, mỗi người dân Việt Nam là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, có chính kiến rõ ràng trước những vấn đề xã hội xảy ra, không bao biện, vào hùa với các quan điểm sai trái.  Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận trong thời gian tới là: tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững định hướng xã hội, tạo dựng được niềm tin với quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch phản động được đưa lên mạng xã hội là nhằm mục đích hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta, trực tiếp là uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là ý muốn chủ quan, biểu hiện tâm địa đen tối, hèn hạ, cay cú của chúng và cho dù chúng có dùng trăm phương, ngàn kế với mưu mô, quỷ kế có tinh vi, xảo quyệt đến thế nào đi chăng nữa thì người dân Việt Nam vẫn không tin, không đi theo chúng, không từ bỏ con đường cách mạng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuộc sống bình yên sẽ trở lại trong mỗi con đường, ngõ xóm và trong mọi gia đình Việt Nam, đó là thực tế không thể phủ nhận, bác bỏ. 

Mục tiêu: Tiến tới lành mạnh hóa thông tin trên mạng xã hội"Trước hết cần khẳng định nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội là thủ đoạn bị ổi nhằm mục đích xấu xa của những kẻ phản động, thù địch, hoặc những kẻ tham tiền, ảo tưởng về chính trị mà hà hơi, tiếp sức " đâm thuê, chém mướn" cho các thế lực thù địch đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Bôi nhọ lãnh đạo trên mạng xã hội thường là những chiều trò dựng đứng sự việc, hoặc lấy cớ qua một diễn biến cụ thể trên thực tế để xuyên tạc sự thật lừa bịp dân chúng, gây nghi ngờ thực hư ,hoang mang tâm lý, làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là thủ đoạn thường gắn với những kế hoạch của các thế lực thù địch từ nước ngoài, nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, kích động làm bất ổn xã hội. Kế hoach này chúng tiến hành thường xuyên, cao điểm chống phá của chúng thường là các dịp lễ trọng của đất nước, hoặc trong nước đang tiến hành những sinh hoạt chính trị quan trọng như chuẩn bị Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội. Những hành vi bôi xấu lãnh đạo cần phải được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự của nước CHXHCN Việt nam.Trên mạng xã hội, việc bôi xấu không chỉ diễn ra đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hiện nay lợi dung công nghệ thông minh, hiện đại nhiều người tung tin thất thiệt, đưa những tin tức, hình ảnh xuyên tạc, hình ảnh phản cảm, nhạy cảm, nhằm làm mất uy tín, xúc phạm danh dự nhân phẩm, hoặc thông tin về bí mật riêng tư cá nhân. Đây đang trở thành vấn nạn xã hội cần phải được xử lý nghiêm. Cần phải tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu, con người sống không phải là cá thể riêng lẻ mà sống trong cuộc sống cộng đồng, cần có trách nhiệm với xã hội. Chấp nhận thông tin trên mạng xã hội không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội, không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Những ai vì tư thù, ganh ghét, tranh giành lợi ích...mà đưa lên mạng xã hội nhưng thông tin sai sự thật,hình ảnh phản cảm nhằm làm hại người khác, hoặc có những biểu hiện thiếu văn hoá, tuyên truyền bạo lực...ảnh hưởng đến môi trường giáo dục cộng đồng đều phải được xác minh làm rõ và xử lý nghiêm.Đồng thời cơ quan chức năng cần làm rõ và có các hình thức xử lý: buộc gỡ bỏ, xử phạt hành chính, xử lý hình sự tuỳ theo mục đích, tính chất và hậu quả của hành vi vi phạm để giáo dục, răn đe. Mục tiêu là làm cho mạng xã hội trở thành nơi giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, bản lĩnh, đạo đức con người và lên án cái xấu, cái ác, tác dụng thiết thực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái. Cấm lợi dụng mạng xã hội để thực hiện những hành vi vô đạo đức, thiếu văn hoá, chống đối nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của quốc gia dân tộc.Đại tá, Nhà báo Nguyễn Hòa Văn, Nguyên Tổng biên tập báo Biên Phòng, Giám đốc cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo

Nhị Xuân

ThS Nguyễn Tú Anh-Viện KHXH&NV Quân sự

NỔI BẬT TRANG CHỦ